Achilles

Text hesla

Achilles, genitív Achilla, gr. Achilleus — grécky mytologický hrdina. Jeho otec bol kráľ Myrmidonov Péleus, matka bohyňa Thetis (Tetida). Aby mu zabezpečila nezraniteľnosť, ponorila ho po narodení do vôd podzemnej rieky Styx, pričom ho držala za pätu, ktorá sa tak stala jeho jediným zraniteľným miestom (Achillova päta). Vychovával ho kentaur Cheirón. Podľa starej veštby mal Achilles padnúť pri Tróji, preto ho matka poslala ku kráľovi Lykomédovi na ostrov Skýros, kde sa skrýval medzi jeho dcérami. Odhalil ho Odyseus, kt. priniesol ako obchodník vzácne dary a zbrane na miestne trhovisko. Keď jeho sluhovia vyvolali poplach, že sa blížia piráti, jediný Achilles siahol po zbraniach, a tým sa prezradil. Potom odišiel na čele Myrmidonov k Tróji, kde patril k najudatnejším hrdinom. Dostal sa do sporu s Agamemnónom, odmietol bojovať a požičal svoju zbroj priateľovi Patroklovi, ktorého však pre vlastnú neopatrnosť nepriatelia zabili. Achilles ho pomstil, Trójanov zatlačil za hradby mesta a v súboji zabil Priamovho syna Hektora, ktorého mŕtvolu vláčil tak dlho, kým nezasiahli bohovia. Keď Paris, pôvodca trójskej vojny, vystrelil šíp, Apolón ho nasmeroval na jediné Achillovo zraniteľné miesto – do päty. Achájci ho pochovali s veľkou pompou a slávnostnými hrami.

Achilles bol zo začiatku zobrazovaný najmä v literárnom umení, Homér z neho vytvoril vzor odvážneho hrdinu, ktorého obdivoval aj Alexander III. Veľký. Výtvarní umelci (v úsilí nekonkurovať literatúre) zobrazovali Achilla opatrne, zachovalo sa niekoľko antických vázových malieb, z ktorých najznámejšie sú Achilles a Aias hrajúci kocky (o. i. Exékiova amfora, okolo 530 pred n. l.), Achilles obväzuje raneného Patrokla (atická miska zo zač. 5. stor. pred n. l.), Achillov súboj s Hektorom a Achillov súboj s Memnónom (okolo 480 pred n. l.), z novovekých diel Achilles zabíja Hektora (P. P. Rubens, okolo 1610) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Achilles [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/achilles-0