achbar

Text hesla

achbar, arab. chabar — prameň šíitského islamu, písomná tradícia šíitov, analógia sunnitského hadísu. Popri Koráne najvýznamnejšie posvätné texty šíitov obsahujúce správy o udalostiach, činoch, výrokoch a rozhodnutiach súvisiacich s Mohamedom a prostredníctvom činov, zásluh a udalostí zdôrazňujú nároky Alího ibn Abí Táliba a jeho rodu na vedenie obce veriacich (moslimov) a božskú podstatu týchto nárokov (ší’a).

Zverejnené v auguste 1999.

Achbar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/achbar