Acháb

Text hesla

Acháb — izraelský kráľ (875 – 853 pred n. l.). Podmanil si početné národy. Podľa biblického podania (1 Kr 16,29 – 20,39) sa spreneveril Bohu a holdoval pohanskému kultu. Pod vplyvom manželky Ízebel (Jezabel) pochádzajúcej zo Sidonu zaviedol kulty Baala a Aštarty. Prenasledoval izraelských prorokov (Eliáš), namiesto nich ustanovil 400 pohanských kňazov. Napriek ich priaznivým proroctvám utrpel porážku vo vojne s Aramejcami a padol v boji.

Zverejnené v auguste 1999.

Acháb [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/achab