acesulfam draselný

Text hesla

acesulfam draselný — syntetické sladidlo používané najmä pri výrobe niektorých nealkoholických nápojov. Jeho sladivosť je 200-krát väčšia ako 3-percentného roztoku sacharózy, výhodou je trvalá sladká chuť i po záhreve.

Zverejnené v auguste 1999.

Acesulfam draselný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acesulfam-draselny