abundančná dynamika

Text hesla

abundančná dynamika — zmeny početnosti populácie, ktoré sú dôsledkom rozdielu jej rastu a úbytku.

Text hesla

abundančná dynamika — zmeny početnosti populácie, ktoré sú dôsledkom rozdielu jej rastu a úbytku.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Abundančná dynamika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abundancna-dynamika