Abú Hanífa

Text hesla

Abú Hanífa, 699 Kúfa – 767 Bagdad — islamský učenec, zakladateľ hanafíovskej právnej školy (hanafíovského mazhabu), jedného zo štyroch právnych smerov sunnitského islamu. Pomerne liberálny hanafíovský mazhab sa uplatnil na arabskom východe a v Osmanskej ríši.

Zverejnené v auguste 1999.

Abú Hanífa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abu-hanifa