abstraktný

Text hesla

abstraktný [lat.] — neskutočný, existujúci bez bezprostredného vzťahu ku skutočnosti; myšlienkový, pojmový, nenázorný. Opak: konkrétny.

Text hesla

abstraktný [lat.] — neskutočný, existujúci bez bezprostredného vzťahu ku skutočnosti; myšlienkový, pojmový, nenázorný. Opak: konkrétny.

Zverejnené v auguste 1999.

Abstraktný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-10-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abstraktny