absorpcia K

Text hesla

absorpcia K, zachytenie K — jadrová premena, pri ktorom jadro atómu zachytí elektrón zo sféry \(K\) svojho atómu, v dôsledku čoho sa jeden protón v jadre premení na neutrón, čím protónové číslo \(Z\) poklesne na \(Z-1\), ale nukleónové číslo sa nezmení. Premenu sprevádza emisia neutrína a kvanta rtg. žiarenia, ktoré vznikne pri preskoku elektrónu z niektorej vyššej energetickej hladiny v atóme na hladinu \(K\). Vyskytuje sa pri nuklidoch, ktoré majú menší počet neutrónov ako tzv. stabilné izotopy. Absorpciou K sa napr. premení \(^{54}_{25}\textrm{Mn}\) na \(^{54}_{24}\textrm{Cr}\) , pričom ich nukleónové číslo 54 sa zachová. Ak sú jadrom zachytené elektróny z vyšších energetických hladín, hovorí sa o absorpcii L, absorpcii M atď. Absorpcia K bola experimentálne objavená 1938, ale predpovedaná o 2 roky skôr.

Zverejnené v auguste 1999.

Absorpcia K [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/absorpcia-k