absolútne výhody

Text hesla

absolútne výhody — v medzinárodnom obchode schopnosť krajiny A vyrábať a vyvážať tovar efektívnejšie ako krajina B, pretože krajina A dokáže vyrábať a vyvážať určitý statok s (absolútne) nižšími nákladmi ako krajina B. S touto koncepciou (teóriou) prišiel v 18. stor. škótsky ekonóm A. Smith. Absolútnu výhodu vo výrobe a vývoze konkrétneho tovaru môže krajina získať lacnejšou alebo výkonnejšou pracovnou silou, priaznivejšími prírodnými podmienkami, lepšou organizáciou výroby alebo vyspelejšími technológiami (nižšie jednotkové náklady práce). V rámci medzinárodnej deľby práce sa však berie do úvahy aj princíp (teória) relatívnych výhod (→ komparatívne výhody).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. júla 2017.

Absolútne výhody [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/absolutne-vyhody