Absolón

Text hesla

Absolón, hebrejsky Abšalom — podľa biblického podania (2 Sam 3 – 19) tretí syn kráľa Dávida známy krásou a dlhými ryšavými vlasmi. Povstal proti svojmu otcovi, ktorý pred ním musel ujsť z Jeruzalema. Absolón ho na čele vojska prenasledoval, ale bol porazený. Na úteku sa zachytil vlasmi o strom a bol zabitý napriek otcovmu zákazu; ten jeho smrť trpko oplakával.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. novembra 2017.

Absolón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/absolon