absentista

Text hesla

absentista [lat.] — vlastník pôdy alebo inej nehnuteľnosti nezdržiavajúci sa na svojom majetku. Vyberanie nájomného a spravovanie obchodných záležitostí vykonáva pomocou sprostredkovateľa (agenta).

Zverejnené v auguste 1999.

Absentista [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/absentista