abreuvoir

Text hesla

abreuvoir [-rövuár; fr.] — napájadlo v tvare rybníkov a nádrží zriaďované po obvode barokových zámockých záhrad a parkov, často umelecky zdobené.

Text hesla

abreuvoir [-rövuár; fr.] — napájadlo v tvare rybníkov a nádrží zriaďované po obvode barokových zámockých záhrad a parkov, často umelecky zdobené.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Abreuvoir [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abreuvoir