Abramová

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Abramová — obec v okrese Turčianske Teplice v Žilinskom kraji v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny na úpätí Malej Fatry, 500 m n. m.; 178 obyvateľov (2021); miestne časti: Abramová, Laclavá, Polerieka.

Obec je písomne doložená v roku 1404 ako Abrahamfalva alebo 1400 ako Villa Abraham, 1419 Abramfalua, Abrahamfalua, v 15. stor. Polereka vulgo Abrahamova vez, 1736 Abraham falva Slauis Abrahamová, 1773 Abrahamfalva, Abranowa, 1786 Abrahámfalva, Abranowa, 1808 Ábrahámfalva, Abrahámowa, v rokoch 1863 – 1907 Ábrahámfalu, v roku 1913 Turócábrahámfalva, 1920 Abramová.

Vznikla pravdepodobne v 2. polovici 13. stor., patrila Jakubovmu synovi Abrahámovi, ktorý si tam postavil kúriu; okolo nej vznikla kuriálna obec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a furmanstvom. V roku 1951 k nej bola pričlenená obec Laclavá a 1991 obec Polerieka.

Obec Laclavá je písomne doložená v roku 1326 ako Pyuk, 1343 Pyukfalua, 1380 Villa Ladislai, 1401 ako Laczloufalua, 1404 Laszlofalva, 1429 ako Bobownik a. n. Lászlófalva, 1514 Lazlofalwa, 1523 Waczlawowa villa, 1773 Laszlófalva, Laczlawá, 1786 Laszfalwa, Laczlawa, 1808 Lászlófalva, Laszlova, v rokoch 1863 – 1907 Lászlófalu, v roku 1913 Lászlófalva, v rokoch 1920 – 51 Laclavá. Vznikla na území, ktoré v roku 1250 daroval Belo IV. Pivkovým synom. V priebehu 15. a 16. stor. sa osídlenie presunulo na dnešné miesto. Jadro pôvodnej osady sa v 1. polovici 16. stor. spomína už iba ako dvorec. Podobne ako Abramová bola kuriálnou osadou, patrila Veličovcom, Čertovcom (do 18. stor.), od 15. stor. tam mali majetky viaceré zemianske rody. V 14. stor. v jej blízkosti existovala aj samostatná kuriálna osada Bobovník (doložená 1335 ako Bobovnik, 1353 Babonok, 1361 Bobonuk, 1381 Bobownuk, 1429 Bobownik a. n. Lászlófalva, 1467 ako Villa Laczlaw et Bobownik), ktorá sa však už v 16. stor. nespomína, pravdepodobne v 15. stor. splynula s osadou Laclavá, príp. postupne zanikla.

Obec Polerieka je písomne doložená v roku 1360 ako de Poreycha, 1361 Paralaka, 1363 Proloeka, 1534 Poleryka, 1543 Polerieka, 1773 Polerjeka, 1786 Polerieka, 1808 Polereka, Poleriéka, Poleřeka, 1863 Polerjeka, 1873 Polerieka, v rokoch 1877 – 82 Polerjéka, v roku 1888 Polerieka, v rokoch 1892 – 1907 Polerjeka, v roku 1913 Mezőpatak, 1920 – 91 Polerieka). Vznikla pravdepodobne začiatkom 14. stor.

Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol sv. Kozmu a Damiána (pravdepodobne koniec 13. stor., uvádza sa aj rok 1375, prevažne barokový interiér, veža z 1927), klasicistická kúria z 1. polovice 19. stor. V časti Láclavá renesančná kúria (2. polovica 17. stor., upravená koncom 20. stor.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 23. marca 2023.

Abramová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abramova