abrakadabra

Text hesla

abrakadabra — magické slovo známe už od 3. stor., v stredoveku sa mu pripisovala magická sila (nápis na amuletoch); podobne → abraxas.

Text hesla

abrakadabra — magické slovo známe už od 3. stor., v stredoveku sa mu pripisovala magická sila (nápis na amuletoch); podobne → abraxas.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Abrakadabra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-05-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abrakadabra