abrahámoviny

Text hesla

abrahámoviny — zaužívané označenie päťdesiatych narodenín (podľa biblického patriarchu Abraháma).

Text hesla

abrahámoviny — zaužívané označenie päťdesiatych narodenín (podľa biblického patriarchu Abraháma).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Abrahámoviny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abrahamoviny