Abrahám

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Abrahám — obec v okrese Galanta v Trnavskom kraji v Podunajskej nížine na nive rieky Gidra, 125 m n. m.; 1 120 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1266 ako Scent Abraan, 1773 Sz[ent] Abraham, 1786 Abraham, Sent-Abraham, 1808 Ábrahám, Sz[ent]-Ábrahám, Abrahám, 1863 Szentábrahám, v rokoch 1873 – 1913 Ábrahám, v roku 1920 Abrahám.

Patrila Šebešovi, zakladateľovi šľachtického rodu grófov zo Sv. Jura a z Pezinka, neskôr viackrát zmenila majiteľov. V 16. stor. patrila panstvu Šintava (Turzovci), od roku 1642 Esterháziovcom ako súčasť panstva Šintava a od 1817 ako súčasť panstva Čeklís (Bernolákovo). Čeklíska vetva Esterháziovcov tam mala rodové sídlo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, v zime výrobou rohoží a košíkov, po roku 1918 aj výšivkárstvom.

Jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Slovensku. Archeologické nálezy z neolitu (kultúra s lineárnou keramikou, lužianska, želiezovská, lengyelská a badenská kultúra), kostrové pohrebiská z bronzovej doby (nitrianska skupina, unětická a maďarovská kultúra), halštatské sídlisko, rozsiahle žiarové a kostrové pohrebisko zo staršej i z mladšej rímskej doby (226 hrobov, keramika, spony, šperky, zbrane, importy), rímsko-barbarské sídlisko, kostrové hroby z obdobia sťahovania národov, slovanské žiarové pohrebisko s keramikou pražského typu, pohrebisko belobrdskej kultúry z 11. – 12. stor. (101 hrobov).

Stavebné pamiatky: neskorobarokový rímskokatolícky Kostol patriarchu Abraháma (1782, postavený na mieste staršieho kostola doloženého 1561, rozšírený 1935; hlavný oltár a kazateľnica pochádzajú z konca 18. stor.), pri kostole kamenný stĺp s podstavcom so sochou Krista na kríži (1759), secesný kaštieľ Esterháziovcov, postavený v roku 1899 podľa projektu Ödöna Lechnera. Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 23. marca 2023.

Abrahám [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abraham-0