Abrabanel, Juda

Text hesla

Abrabanel, Juda (Jehuda ben Jicchak), lat. Leo Hebraeus, Leone Ebreo, asi 1460 Lisabon – asi 1525 — židovský filozof a lekár, syn Izáka Abrabanela. Po vypovedaní Židov zo Španielska žil od 1492 v Taliansku. Na rozdiel od otca sa viac zaoberal všeobecnými vedami ako hebrejskou teológiou. Vychádzal z talianskej renesančnej filozofie platónskeho zamerania. V taliančine napísal dielo Dialógy o láske (Dialoghi d’Amore, vyšlo po jeho smrti, 1535), ktoré sa pokladá za medzník v dejinách estetiky, metafyziky a etiky a bolo preložené do hebrejčiny a európskych jazykov.

Zverejnené v auguste 1999.

Abrabanel, Juda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abrabanel-juda