Abrabanel, Izák

Text hesla

Abrabanel, Izák (Jicchak ben Jehuda), aj Abravanel, 1437 Lisabon – 1508 Benátky, pochovaný v Padove — židovský komentátor, náboženský mysliteľ a politik. Prvé práce publikoval ako dvadsaťročný, 1472 začal písať komentáre k Tóre. Od 60. rokov 15. stor. sa venoval rodinným podnikateľským a finančným aktivitám, od 1472 alebo od 1475 bol v službách portugalského kráľa Alfonza V. Afričana ako kráľovský pokladník; po Alfonzovej smrti musel ujsť do Kastílie, kde bol na kráľovskom dvore v Tolede poverený funkciou strážcu pokladu. Styky, ktoré v tomto postavení získal, využíval v prospech židovského obyvateľstva. Po vypovedaní Židov zo Španielska (1492) sa usadil v Miláne, neskôr na Sicílii a v Benátkach. Považovaný za znalca Aristotela. Židovské dejiny pokladal za Božie zjavenie spojené s mesianistickým očakávaním. Považoval za prospešnejšie, aby si židovský národ žijúci v tvrdých podmienkach udržal vieru v podstatu judaizmu, než rigorózne lipol na tradícii.

Zverejnené v auguste 1999.

Abrabanel, Izák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abrabanel-izak