abiotický komplex krajiny

Text hesla

abiotický komplex krajiny — integrovaný súbor abiotických zložiek prostredia.

Text hesla

abiotický komplex krajiny — integrovaný súbor abiotických zložiek prostredia.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Abiotický komplex krajiny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abioticky-komplex-krajiny