ABC zbrane

Text hesla

ABC zbrane — skratka označujúca atómové, biologické a chemické zbrane hromadného ničenia.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. novembra 2017.

ABC zbrane [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abc-zbrane