ABC World Airways Guide

Text hesla

ABC World Airways Guide [ej bí sí vóld érvejs gájd; angl.] — príručka leteckej osobnej dopravy uvádzajúca trasy všetkých medzinárodných letov pre cestovateľov; vychádza od 1946 v Spojenom kráľovstve.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. mája 2017.

ABC World Airways Guide [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abc-world-airways-guide