ABC

Text hesla

ABC [ej bí sí], angl. Australian Broadcasting Corporation — austrálska rozhlasová, od 1956 aj televízna korporácia založená 1929 pod názvom Australian Broadcasting Company. R. 1932 premenovaná na Australian Broadcasting Commission, od 1983 pod súčasným názvom. Štátna verejnoprávna organizácia so sídlom v Sydney, ktorá združuje 54 lokálnych rozhlasových staníc, 4 celoštátne rozhlasové siete, zahraničné vysielanie, internetové rádio a 6 celoštátnych televíznych staníc.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. decembra 2017.

ABC [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abc-0