kozmetológia

Text hesla

kozmetológia [gr.] — vedný odbor zaoberajúci sa vývojom kozmetických výrobkov a skúmaním ich funkčných vlastností, ako aj dôsledkov ich pôsobenia na ľudskú pokožku v úsilí zabrániť jej poškodeniu a spomaliť proces biologického starnutia. Vznikol v roku 1935; súvisí s dermatológiou, využíva poznatky chémie, hygieny, farmácie, biológie, mikrobiológie i psychológie. Kozmetológovia (odborníci z oblasti vývoja a kontroly kozmetických výrobkov) sú organizovaní v medzinárodných (Medzinárodná federácia spoločností kozmetických chemikov, angl. International Federation of Societies of Cosmetic Chemists, IFSCC, a i.) a v národných (na Slovensku občianske združenie Slovenský kozmetologický zväz, SKZ, založený v roku 2000) organizáciách.

Zverejnené 22. februára 2022.

Kozmetológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozmetologia