kondičná kulturistika

Text hesla

kondičná kulturistika — nesúťažná forma kulturistiky, ktorá je zameraná najmä na zvýšenie celkovej telesnej zdatnosti človeka, na harmonický rozvoj postavy a u mužov i na zvýraznenie reliéfu jednotlivých svalových skupín. Prispieva k zlepšovaniu pohybových schopností, k zvyšovaniu sily, zároveň upevňuje zdravie a rozvíja morálne a vôľové vlastnosti. Kondičná kulturistika je určená pre mužov, ženy i mládež s prihliadnutím na individuálne odlišnosti cvičiacich. Pohlavie, vek a zdatnosť cvičencov treba rešpektovať aj pri využívaní kulturistického náradia a náčinia. V súčasnosti sa okrem činiek používa predovšetkým množstvo špecializovaných posilňovacích strojov a zariadení, zároveň sa využíva viacero doplnkových náčiní, napr. fitlopty, bosu lopty (Both Sides Up, obidvoma stranami hore), TRX (Total-body Resistance Exercise, celotelové odporové cvičenie), balančné podložky a i. Na posilnenie kardiovaskulárneho systému slúžia rôzne trenažéry, napr. bežecké pásy, stacionárne bicykle a steppery. Dôležitou súčasťou je stravovací režim, predovšetkým zvýšený príjem bielkovín. Kondičná kulturistika môže mať podobu kolektívneho i individuálneho cvičenia, býva kondičnou aktivitou v bežnom živote alebo prípravou na súťažnú činnosť v ďalších športoch.

Zverejnené 3. decembra 2020.

Kondičná kulturistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondicna-kulturistika