kompilátor

Text hesla

kompilátor [lat.], angl. compiler — program, ktorý prekladá zdrojový kód programu zvyčajne zapísaného v programovacom jazyku vyššej úrovne do podoby programu v jazyku nižšej úrovne (strojový jazyk, assembler). V priebehu spracovania zdrojového kódu kompilátor odhaľuje syntaktické chyby a môže robiť optimalizáciu výsledného programu. Na rozdiel od interpretera, ktorý priamo zabezpečuje aj vykonanie zdrojového programu, kompilátor prekladá program bez jeho vykonania. Kompilátory umožňujú ľuďom písať programy v programovacích jazykoch, ktoré sú pre nich zrozumiteľnejšie, a prekladajú ich do jazykov, ktorým rozumie počítač.

Zverejnené 12. januára 2021.

Kompilátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompilator