kódovanie znakov v počítači

Text hesla

kódovanie znakov v počítačiinform. jednoznačný spôsob reprezentácie znakov rôznych abecied v počítači. Na kódovanie znakov latinskej abecedy bez diakritiky bol začiatkom 60. rokov 20. stor. prijatý štandard ASCII. Na začiatku 80. rokov 20. storočia sa pre slovenčinu a češtinu v operačnom systéme MS DOS používal kód Kamenických, neskôr kódovanie CP 852. V operačnom systéme Microsoft Windows sa používalo kódovanie znakov Win-1250, v iných operačných systémoch (Unix, Linux) kódovanie podľa normy ISO/IEC 8859-2. V súčasnosti používané univerzálne kódovanie Unicode umožňuje kódovanie všetkých súčasných, ako aj mnohých historických písem (napr. egyptských hieroglyfov).

Zverejnené v marci 2017.

Kódovanie znakov v počítači [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodovanie-znakov-v-pocitaci