kódová abeceda

Text hesla

kódová abeceda, angl. code alphabet — množina znakov, ktoré sa používajú na vytváranie kódových slov kódu. Výber kódovej abecedy závisí od účelu, na ktorý sa kód má použiť, a od spôsobu spracovania kódových slov. Napr. v číslicových počítačoch pozostáva kódová abeceda z binárnych číslic 0 a 1 (→ bit), pretože logické obvody dokážu veľmi rýchlo a spoľahlivo rozlišovať dva stavy (dve hodnoty signálu) a v Morseovom kóde (→ Morseova abeceda) pozostáva z dvoch znakov – bodky a čiarky.

Zverejnené v marci 2017.

Kódová abeceda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodova-abeceda