kód Kamenických

Text hesla

kód Kamenickýchinform. súbor znakov osobného počítača pracujúceho s operačným systémom MS DOS vytvorený v 80. rokoch 20. stor. pre prostredie hovoriace českým a slovenským jazykom. V kóde Kamenických boli znaky štandardnej sady znakov s poradovým číslom 128 až 171 nahradené znakmi českej a slovenskej abecedy, a to tak, aby čo najviac pripomínali originálny znak. Napr. znak ç bol nahradený znakom č, čím sa zabezpečila čitateľnosť textu so slovenskou a s českou diakritikou aj v prípade, keď zobrazovacie zariadenie kód Kamenických nepoužívalo. Nazvaný podľa bratov Jiřího (*1949) a Mariana (*1943) Kamenickovcov, českých odborníkov v oblasti informačných technológií.

Zverejnené v marci 2017.

Kód Kamenických [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kod-kamenickych