kobaltová bomba

Text hesla

kobaltová bombalek. ožarovací prístroj využívajúci na liečbu zhubných nádorov (hĺbková rádioterapia) žiarenie gama emitované rádioizotopom kobaltu 60Co. Rádioizotop v tvare krúžkov alebo malých valčekov milimetrovej veľkosti je uzavretý v hliníkovom alebo v oceľovom kontajneri nachádzajúcom sa v ochrannej hlavici tvaru gule (priemer 60 cm) zhotovenej z olova s jadrom z uránu alebo z volfrámovej zliatiny. Žiarenie gama vystupuje z hlavice kanálovým otvorom.

Zverejnené v marci 2017.

Kobaltová bomba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobaltova-bomba