Knuth, Donald E.

Popis ilustrácie

Donald E. Knuth

Text hesla

Knuth [kanús], Donald E. (Ervin), 10. 1. 1938 Milwaukee, Wisconsin — americký informatik. Po ukončení štúdia (1963) na Kalifornskom technologickom inštitúte v Pasadene tam aj pôsobil, súčasne 1960 – 68 softvérový konzultant spoločnosti Borroughs Corporation, od 1968 profesor na Stanfordovej univerzite.

Priekopník v oblasti matematickej algoritmickej analýzy, zaoberal sa tvorbou prekladačov a spracovaním textu. Vytvoril typografické systémy TeX a Metafont, o ktorých vydal 5-zväzkovú sériu kníh Počítače a sadzba (Computers and Typesetting, 1984 – 86). Autor viaczväzkového (naplánovaných je 7 zväzkov) diela Umenie počítačového programovania (The Art of Computer Programming), ktoré patrí k najvýznamnejším publikáciám v odbore programovania: prvý zväzok (o základných algoritmoch) vyšiel 1968, druhý (o generovaní náhodných čísel a aritmetických algoritmoch) 1969, tretí (o radení a vyhľadávaní) 1973, prvá časť štvrtého zväzku (o kombinatorických metódach) 2011, ďalšie časti štvrtého zväzku sa vydávajú najprv formou tzv. fasciklov – pracovných verzií, ku ktorým sa môže vyjadriť odborná verejnosť. Piaty zväzok bude venovaný algoritmom syntaktickej analýzy, šiesty teórii bezkontextových jazykov a siedmy prekladačom. Napriek tomu, že súborné dielo je zatiaľ nedokončené, odborníkmi je vysoko hodnotené a je považované za tzv. programátorskú bibliu. Americký vedecký časopis American Scientist ho zaradil medzi 100 najvýznamnejších vedeckých publikácií 20. stor.

Knuth vyučoval predovšetkým matematiku a údajové štruktúry (jeho prednášky vyšli v knihe Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, 1989). Viedol legendárny riešiteľský seminár A Programming and Problem-Solving Seminar. Nositeľ mnohých ocenení, napr. Turingovej ceny (1974) a Kjótskej ceny (1996). Člen Kráľovskej spoločnosti v Londýne, francúzskej Akadémie vied, Americkej matematickej spoločnosti a i. Známy odporca softvérových patentov.

Zverejnené v marci 2017.

Knuth, Donald E. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knuth-donald-e