Knotek, Ivan

Text hesla

Knotek, Ivan, 26. 8. 1936 Senica — slovenský komunistický funkcionár a ekonóm. Od 1964 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, po okupácii Československa v auguste 1968 a nástupe normalizácie sa stal komunistickým funkcionárom; od 1969 vedúci tajomík Okresného výboru KSS v Galante, od 1979 tajomník Krajského výboru KSS v Bratislave. Zameriaval sa na riadenie poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Na vrchol moci sa dostal v rámci zmien uskutočňovaných vedením KSČ od pol. 80. rokov 20. stor., spojených s pokusom o prestavbu spoločnosti. R. 1986 – 87 vedúci oddelenia ÚV KSS a 1987 – 88 vedúci tajomník Krajského výboru KSS v Bratislave, október 1988-jún 1989 predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky a podpredseda vlády ČSSR na čele s L. Adamcom, 1988 – 89 člen predsedníctva ÚV KSČ, od júna 1989 tajomník ÚV KSČ pre riadenie ekonomickej sféry a predseda Národohospodárskej komisie ÚV KSČ. Po 1989 pracoval v rôznych súkromných firmách.

Text hesla

Knotek, Ivan, 26. 8. 1936 Senica — slovenský komunistický funkcionár a ekonóm. Od 1964 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, po okupácii Československa v auguste 1968 a nástupe normalizácie sa stal komunistickým funkcionárom; od 1969 vedúci tajomík Okresného výboru KSS v Galante, od 1979 tajomník Krajského výboru KSS v Bratislave. Zameriaval sa na riadenie poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Na vrchol moci sa dostal v rámci zmien uskutočňovaných vedením KSČ od pol. 80. rokov 20. stor., spojených s pokusom o prestavbu spoločnosti. R. 1986 – 87 vedúci oddelenia ÚV KSS a 1987 – 88 vedúci tajomník Krajského výboru KSS v Bratislave, október 1988-jún 1989 predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky a podpredseda vlády ČSSR na čele s L. Adamcom, 1988 – 89 člen predsedníctva ÚV KSČ, od júna 1989 tajomník ÚV KSČ pre riadenie ekonomickej sféry a predseda Národohospodárskej komisie ÚV KSČ. Po 1989 pracoval v rôznych súkromných firmách.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Knotek, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knotek-ivan