Knotek, Ivan

Text hesla

Knotek, Ivan, 26. 8. 1936 Senica – 11. 3. 2020 Galanta — slovenský komunistický funkcionár a ekonóm. Od 1964 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, po okupácii Československa v auguste 1968 a nástupe normalizácie sa stal komunistickým funkcionárom; od 1969 vedúci tajomník Okresného výboru KSS v Galante, od 1979 tajomník Krajského výboru KSS v Bratislave. Zameriaval sa na riadenie poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Na vrchol moci sa dostal v rámci zmien uskutočňovaných vedením KSČ od polovice 80. rokov 20. stor., spojených s pokusom o prestavbu spoločnosti. V rokoch 1986 – 87 bol vedúcim oddelenia ÚV KSS a 1987 – 88 vedúcim tajomníkom Krajského výboru KSS v Bratislave, od októbra 1988 do júna 1989 predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky a podpredsedom vlády ČSSR na čele s Ladislavom Adamcom, 1988 – 89 členom predsedníctva ÚV KSČ, od júna 1989 tajomníkom ÚV KSČ pre riadenie ekonomickej sféry a predsedom Národohospodárskej komisie ÚV KSČ. Po 1989 pracoval v rôznych súkromných firmách.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 25. apríla 2022.

Knotek, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knotek-ivan