klus

Text hesla

klusšport.

1. aj poklus — pomalý beh drobnými skokmi. V gymnastike štylizovaná forma behu so stanoveným spôsobom bežeckých skokov, ich dĺžkou a tempom;

2. v jazdectve chod koňa v dvojdobom takte charakteristický súčasným vykračovaním diagonálnych končatín: pravej panvovej (zadnej) a ľavej hrudníkovej (prednej). Pri kluse kôň vykračuje panvovou končatinou súčasne s diagonálnou hrudníkovou končatinou, nasleduje fáza vznosu, keď telo nepodopiera ani jedna z končatín, a potom vykračuje opačným diagonálnym párom končatín. V kluse sa teda strieda ľavá (nazvaná podľa ľavej hrudníkovej končatiny) a pravá (podľa pravej hrudníkovej končatiny) diagonála. Pri došľape diagonálny pár končatín podopiera vždy striedavo celé telo koňa. Rýchlosť v kluse sa zvyšuje buď predlžovaním krokov, alebo častejším striedaním diagonál, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne. Podľa dĺžky krokov sa rozoznáva pracovný, stredný, predĺžený (plný), krátky, zhromaždený a školský klus, podľa toho, či jazdec vysadá (dvíha sa s jednou z diagonál) alebo sedí v sedle, ľahký (tzv. vysadavý) a ťažký (tzv. vysadený alebo drezúrny, či plný) klus. Nepravidelnosťami pri kluse sú tzv. rozložený klus (hrudníkové končatiny sa oneskorujú), trojdobý klus (hrudníkovými končatinami kôň klusá a panvovými naznačuje cval) a tzv. mimochod, pri ktorom kôň vykračuje súčasne laterálnym (bočným) párom končatín, a nie diagonálnym. Klus je najspoľahlivejší a najpoužívanejší chod koňa pri prekonávaní dlhých vzdialeností či už v záprahu, alebo pod sedlom. Rýchly klus je pre koňa neprirodzený, pretože v prírode kôň pri potrebe veľkej rýchlosti cvála (→ cval).

Zverejnené v marci 2017.

Klus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klus