klient-server

Text hesla

klient-server, architektúra klient-server — inform. architektúra programového systému, v ktorom je riešenie úlohy rozdelené medzi poskytovateľa služieb (server) a zvyčajne viacerých žiadateľov služieb (klient). Klient a server sú procesy, ktoré spravidla prebiehajú v rôznych počítačoch a navzájom komunikujú prostredníctvom počítačovej siete na základe komunikačného protokolu. Komunikáciu pritom začína klient, server je pasívny a čaká na oslovenie klientom. Typický príklad je webový prehliadač, ktorý si ako klient vyžiada od webového servera obsah stránky, ktorú po jeho prijatí zobrazí. Na tomto princípe sú založené aj mnohé ďalšie služby, napr. e-mail, sprístupnenie tlačiarní, sprístupnenie úložiska súborov, možnosť vzdialeného prístupu k počítaču a i.

Zverejnené v marci 2017.

Klient-server [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klient-server