Klas, Peter

Text hesla

Klas, Peter, vlastným menom Ľudovít Kandra, 6. 7. 1904 Banská Štiavnica – 10. 9. 1993 Kitchener, provincia Ontário, Kanada — slovenský exilový spisovateľ a publicista. R. 1914 – 22 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1922 – 24 na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Pôsobil ako učiteľ i riaditeľ školy na viacerých miestach, napr. v Banskej Hodruši (dnes Hodruša-Hámre) a v Čabradskom Vrbovku. R. 1945 emigroval do Rakúska, kde pôsobil ako učiteľ v Eitzingu (Horné Rakúsko) a na slovenskom gymnáziu v Aurolzmünsteri (Horné Rakúsko), od 1949 žil v Kanade.

Literárnej činnosti sa začal venovať až v exile, patril k najproduktívnejším slovenským exilovým prozaikom. Publikoval v krajanskej tlači, napr. v Literárnom almanachu novín Slovák v Amerike a v časopisoch Kanadský Slovák a Slovenská obrana. Autor románu Satan proti Bohu poskytujúceho nekonvenčný pohľad na politické a vojenské udalosti počas SNP (časopisecky 1951 – 52, knižne 1983 v 2 zv.: Víchrica – od príprav SNP až po jeho vyhlásenie 29. augusta 1944, Z trónu do otroctva – od vyhlásenia SNP po jeho potlačenie; na Slovensku vyšiel 2004). Autor tematicky rôznorodej zbierky noviel Na strome života (1959), románu z prostredia medzivojnovej slovenskej dediny Svetlo pod halenou (1974) a vyše 200 noviel s tematikou detstva, poľovníckych a vojenských zážitkov a života starousadlíkov v Kanade. Viaceré práce ostali v rukopise. Na Slovensku vyšli niektoré jeho krátke prózy vo výbere z tvorby Slovákov v zahraničí Medzi dvoma domovmi 2. Antológia slovenskej krátkej prózy v zahraničí (2010).

Zverejnené v marci 2017.

Klas, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klas-peter