kilobajt

Text hesla

kilobajt [fr. + angl.], kilobyte, zn. kB — inform. jednotka množstva údajov, 1kB sa rovná 1 000 bajtov. V niektorých prípadoch, napr. pri uvádzaní kapacity RAM pamäte (→ pamäť počítača), má kilobajt hodnotu 1 024 bajtov a značku KB. V tomto prípade je vhodnejšie použitie jednotky KiB (kibibajt, → kapacita pamäte).

Zverejnené v marci 2017.

Kilobajt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kilobajt