Kilby, Jack

Popis ilustrácie

Jack Kilby a jeho dva vynálezy: integrovaný obvod a prenosná kalkulačka

Text hesla

Kilby, Jack (S. Clair), 8. 11. 1923 Jefferson City, Missouri – 20. 6. 2005 Dallas, Texas — americký fyzik, inžinier a vynálezca. R. 1947 – 58 pôsobil v laboratóriu firmy Globe Union Inc. v Milwaukee (Wisconsin), 1958 – 83 v spoločnosti Texas Instruments v Dallase (od 1970 nezávislý vynálezca a konzultant) a zároveň 1978 – 85 profesor na Texas A&M University v College Station. Zaoberal sa najmä navrhovaním, vývojom a miniaturizáciou elektronických obvodov a ich prvkov, autor vyše 50 patentov. R. 1958 počas pôsobenia v spoločnosti Texas Instruments vynašiel (nezávisle od R. N. Noycea) integrovaný obvod (čip, patentovaný 1959), 1965 vyvinul polovodičovú tepelnú tlačiareň a 1966 patentoval prenosnú (vreckovú) kalkulačku na báze integrovaného obvodu so schopnosťou sčitovania, odčitovania, násobenia a delenia. Zaoberal sa aj využívaním elektronických obvodov a elektronických prvkov vyrobených na báze kremíka na získavanie elektrickej energie zo slnečného svetla. Nositeľ mnohých ocenení, napr. Čestnej medaily (Medal of Honor, 1986) a ocenenia Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award, 1993) udeľovaných organizáciou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). R. 1982 bol uvedený do siene slávy amerických vynálezcov v Akrone (Ohio). Nobelova cena za fyziku (2000) za podiel na vynáleze integrovaného obvodu.

Zverejnené v marci 2017.

Kilby, Jack [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kilby-jack