Kilburn, Tom

Text hesla

Kilburn [-bern], Tom, 11. 8. 1921 Dewsbury, Yorkshire – 17. 1. 2001 Manchester — anglický inžinier a vynálezca. R. 1942 – 46 pôsobil v spoločnosti Telecommunications Research Establishment v Malverne, kde sa podieľal na vývoji radaru, a 1946 – 81 na univerzite v Manchestri (od 1960 profesor), kde 1964 založil oddelenie informatiky (prvé v Spojenom kráľovstve). R. 1947 vyvinul s Fredericom Callandom Williamsom (*1911, †1977) zariadenie na ukladanie binárnych dát založené na katódovej trubici (→ vákuová trubica), 1949 spolu ukončili vývoj počítača Manchester Mark I, ktorý slúžil ako prototyp prvého komerčne vyrábaného elektronického počítača Ferranti Mark I. Nasledujúce tri desaťročia viedol inovačný výskum a vývoj počítačov radu Manchester Mark, ako aj počítačov Atlas (1959, založený na multiprogramovaní) a MU5 (1974, s novou architektúrou zameranou na použitie programovacích jazykov vyšších úrovní). Autor viac ako 40 odborných článkov a vyše 100 patentov, nositeľ mnohých ocenení, napr. ceny Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award, 1982) udeľovanej organizáciou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Zverejnené v marci 2017.

Kilburn, Tom [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kilburn-tom