Kikinda

Text hesla

Kikinda — mesto v Srbsku vo Vojvodine v blízkosti hranice s Rumunskom, administratívne stredisko Severobanátskeho okruhu; 41-tis. obyvateľov (2013). Priemysel petrochemický, strojársky, kovoobrábací, automobilový, chemický, potravinársky. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie pšenice, slnečnice, sóje, cukrovej repy a i.). Dopravná križovatka. V okolí ťažba ropy a zemného plynu.

Mesto prvýkrát písomne doložené 1423. V pol. 18. stor. (1751 – 53) sa tam usadilo mnoho prisťahovalcov, predovšetkým Srbi (strážcovia hraníc), neskôr aj Nemci, Maďari a Židia. R. 1774 – 1876 sídlo novovytvoreného okresu Veľká Kikinda. Od 1895 mesto s rýchlym hospodárskym rozvojom. Počas 2. svetovej vojny okupované nacistickým Nemeckom.

Stavebné pamiatky: Chrám sv. Mikuláša (1769), Kostol sv. Františka (1808 – 11), Kláštor Najsvätejšej Trojice (1885 – 87). Múzeum (1946). Technická kultúrna pamiatka: tzv. suchý mlyn (suvača) poháňaný zvieracou silou (1899).

Zverejnené v marci 2017.

Kikinda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kikinda