Kemeny, John George

Text hesla

Kemeny, John George, 31. 5. 1926 Budapešť – 26. 12. 1992 Etna (pri Hannoveri), New Hampshire — americký matematik a počítačový vedec maďarského pôvodu. R. 1940 prišiel s rodinou do USA. R. 1943 – 47 študoval matematiku a filozofiu na Princetonskej univerzite, 1945 štúdium prerušil pre vojenskú službu, ktorú vykonával v Národných laboratóriách v Los Alamos ako člen tímu J. von Neumanna pracujúceho na Projekte Manhattan zameranom na vývoj atómovej bomby. Počas doktorandského štúdia na Princetonskej univerzite u A. Churcha pôsobil krátky čas aj ako asistent A. Eisteina. R. 1951 – 53 vyučoval matematiku na Princetonskej univerzite, 1953 – 90 pôsobil na Darthmouth College v Hannoveri (1955 – 67 vedúci katedry matematiky, 1970 – 81 rektor). Na začiatkom 60. rokov 20. stor. vyvinul s T. E. Kurtzom systém Dartmouth Time Sharing System umožňujúci viacerým používateľom pracovať na jednom počítači, 1963 – 65 spolu spolu s T. E. Kurtzom vytvoril jednoduchý programovací jazyk BASIC s cieľom sprístupniť programovanie aj iným záujemcom o programovanie ako informatikom a matematikom. V oblasti matematiky sa venoval najmä diskrétnej matematike. Propagátor modernej matematiky a používania počítačov vo všeobecnom vzdelávaní. Autor a spoluautor mnohých kníh, napr. Úvod do diskrétnej matematiky (Introduction to Finite Mathematics, 1957), Pohľady filozofa na vedu (A Philosopher Looks at Science, 1959), Programovanie v basicu (BASIC Programming, 1967). Dr. h. c. viacerých univerzít, nositeľ mnohých ocenení, napr. 1985 medzinárodnej ceny Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award) udeľovanej organizáciou IEEE.

Text hesla

Kemeny, John George, 31. 5. 1926 Budapešť – 26. 12. 1992 Etna (pri Hannoveri), New Hampshire — americký matematik a počítačový vedec maďarského pôvodu. R. 1940 prišiel s rodinou do USA. R. 1943 – 47 študoval matematiku a filozofiu na Princetonskej univerzite, 1945 štúdium prerušil pre vojenskú službu, ktorú vykonával v Národných laboratóriách v Los Alamos ako člen tímu J. von Neumanna pracujúceho na Projekte Manhattan zameranom na vývoj atómovej bomby. Počas doktorandského štúdia na Princetonskej univerzite u A. Churcha pôsobil krátky čas aj ako asistent A. Eisteina. R. 1951 – 53 vyučoval matematiku na Princetonskej univerzite, 1953 – 90 pôsobil na Darthmouth College v Hannoveri (1955 – 67 vedúci katedry matematiky, 1970 – 81 rektor). Na začiatkom 60. rokov 20. stor. vyvinul s T. E. Kurtzom systém Dartmouth Time Sharing System umožňujúci viacerým používateľom pracovať na jednom počítači, 1963 – 65 spolu spolu s T. E. Kurtzom vytvoril jednoduchý programovací jazyk BASIC s cieľom sprístupniť programovanie aj iným záujemcom o programovanie ako informatikom a matematikom. V oblasti matematiky sa venoval najmä diskrétnej matematike. Propagátor modernej matematiky a používania počítačov vo všeobecnom vzdelávaní. Autor a spoluautor mnohých kníh, napr. Úvod do diskrétnej matematiky (Introduction to Finite Mathematics, 1957), Pohľady filozofa na vedu (A Philosopher Looks at Science, 1959), Programovanie v basicu (BASIC Programming, 1967). Dr. h. c. viacerých univerzít, nositeľ mnohých ocenení, napr. 1985 medzinárodnej ceny Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award) udeľovanej organizáciou IEEE.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kemeny, John George [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kemeny-john-george