kazetovopásková pamäť

Text hesla

kazetovopásková pamäť, kazetopásková pamäť, kazetovopásková jednotka, kazetopásková jednotka — inform. prídavné zariadenie počítača určené na zálohovanie údajov (→ pásková pamäť) na magnetickú pásku uloženú v kazete z dôvodu jej ochrany pred poškodením a zjednodušenia manipulácie. Kazety môžu byť jedno- alebo dvojcievkové, pri jednocievkových sa páska pri prevíjaní obvykle prevíja z cievky umiestnenej v kazete na cievku v zariadení a naspäť.

Zverejnené v marci 2017.

Kazetovopásková pamäť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazetovopaskova-pamat