kašmírska koza

Text hesla

kašmírska koza — nenáročné a odolné plemeno kozy domácej pochádzajúce pravdepodobne z Himalájí. Je bielej alebo čiernej farby, má dlhé zvislé uši; výška v kohútiku 60 – 70 cm, hmotnosť samcov 60 kg, samíc 35 – 45 kg. Môže byť celoročne na pastve, chová sa najmä pre srsť (vlnu) tvorenú rovnými hrubými vláknami a veľmi dlhou a veľmi jemnou spodnou vrstvou, podsadou (→ kašmír, význam 1).

Zverejnené v marci 2017.

Kašmírska koza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasmirska-koza