Kanadský Slovák

Popis ilustrácie

Kanadský Slovák, hlavička týždenníka

Text hesla

Kanadský Slovák, The Canadian Slovak — tlačový orgán Kanadskej slovenskej ligy vydávaný od marca 1942 ako dvojtýždenník, od augusta 1942 ako týždenník, prvý šéfredaktor Štefan Hreha (*1918, †2015). Od 1957 vychádza v Toronte a je jediným slovenským týždenníkom v Severnej Amerike. Na 12 stranách novinového formátu v slovenskom a v anglickom jazyku pravidelne informuje o spoločenských a kultúrnych aktivitách slovenských komunít v Kanade, ako aj o dianí v SR.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 13. apríla 2021.

Kanadský Slovák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanadsky-slovak