kampaň

Text hesla

kampaň [fr.] —

1. časovo obmedzená akcia, sústredená aktivita síl a prostriedkov zameraná proti niekomu alebo niečomu, napr. proti drogám, xenofóbii, znečisťovaniu prírody ap., alebo v prospech niekoho alebo niečoho, napr. volebná kampaň;

2. reklamná kampaň, aj propagačná kampaň — sústredené pôsobenie viacerých propagačných prostriedkov v určitom čase a priestore, súhrn aktivít (a ich produktov) zadávateľa, reklamnej agentúry i zástupcov média na presadenie zámeru zadávateľa (→ reklama). Rozlišuje sa uvádzacia (v prípade, že na trh prichádza nový produkt, primárne ide o budovanie jeho značky), udržiavacia (zmyslom je udržať záujem o tovar, resp. o daný objem predaja) a pripomínacia reklamná kampaň (pripomínanie produktu), podľa iného členenia produktová (produkt je na trhu, cieľom je dosiahnuť zvýšenie jeho známosti) a imidžová reklamná kampaň (cieľom je vybudovanie vzťahu k značke, resp. jej väzby s určitou asociáciou). S ohľadom na množstvo vynaložených finančných prostriedkov je pri reklamnej kampani potrebné venovať dostatočnú pozornosť všetkým komponentom propagačného procesu (brainstorming brífing, prieskum, plánovanie, tvorba prostriedku, produkcia, prieskum účinnosti ap.);

3. kľúčové obdobie (vrcholná prevádzka) v niektorom výrobnom odbore, napr. v poľnospodárstve obdobie sezónnych prác (repná kampaň).

Zverejnené v marci 2017.

Kampaň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kampan