Kalmar, László

Popis ilustrácie

László Kalmar

Text hesla

Kalmar, László, 27. 3. 1905 Edde (pri Kaposvári) – 2. 8. 1976 Mátraháza (pri Gyöngyösi) — maďarský matematik a informatik. R. 1930 – 75 pôsobil na univerzite v Szegede, kde bol zakladateľom a prvým predsedom sekcie vyučovania základov matematiky a informatiky i zakladateľom kybernetického laboratória a výskumnej skupiny matematickej logiky a teórie automatov; 1947 profesor. Zakladateľ matematickej logiky a teoretickej informatiky v Maďarsku. Zaoberal sa najmä rekurzívnymi funkciami, programovacími jazykmi, automatickými opravami chýb, nenumerickými aplikáciami počítačov, ako aj prepojením informatiky a matematickej logiky a technickými aplikáciami matematickej logiky (v 50. rokoch 20. stor. zostavil logický stroj na riešenie praktických problémov). Autor mnohých vedecko-popularizačných článkov z oblasti matematiky i kybernetiky a používania počítačov, zanietený podporovateľ rozvoja a používania výpočtovej techniky v Maďarsku. V 50. rokoch 20. stor. založil časopisy z oblasti kybernetiky Acta Cybernetica i z oblasti matematiky Alkalmazott matematikai lapok. Člen Maďarskej akadémie vied (od 1961), nositeľ mnohých ocenení za priekopnícku prácu v oblasti informatiky, napr. ceny Priekopník počítačov združenia IEEE (in memoriam, 1996).

Zverejnené v marci 2017.

Kalmar, László [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalmar-laszlo