Kállay, Fedor

Text hesla

Kállay [-laj], Fedor, 24. 2. 1943 Trenčín — slovenský strojársky odborník a informatik, brat Dušana Kállaya. R. 1966 – 67 pôsobil v podniku Československé štátne dráhy (ČSD), 1967 – 68 v Odbornom učilišti Stredoslovenských elektrární v Žiline, od 1968 pôsobí na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity (bývalej VŠDS); 2010 profesor. Odborník v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných sietí v priemysle. Spočiatku sa zaoberal základným výskumom v mechanike pružných telies, torzných sústav a železničného zvršku, ako aj vývojom snímačov a nových metód v experimentálnom výskume, ďalej riadiacimi a regulačnými obvodmi kompenzátorov pre statické meniče pohonov a zabezpečovacími systémami (napr. pri projekčných prácach tunela Branisko, najmä pri návrhu bezpečnostných zariadení, oznamovacích okruhov a trás v tuneli alebo zariadení na meranie hodnôt fyzikálnych veličín). V posledných rokoch sa venuje mechatronike, priemyselnej automatizácii a priemyselným a informačným sieťam. Podieľal sa na vytváraní a priebežnom modernizovaní predmetu počítačové siete, ako aj na tvorbe učebných plánov a predmetov II. stupňa vysokoškolského štúdia v novom odbore prístrojová regulačná a automatizačná technika (PRAT) na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity. Viacnásobný zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ technických a výskumných úloh pre spoločenskú prax, spoluautor viacerých pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, monografií Počítačové siete a ich aplikácie (1998), Počítačové sítě LAN/MAN/WAN (2003) a Komunikačná bezpečnosť priemyselných sietí (2007), ako aj viacerých vysokoškolských učebníc a učebných textov. Člen viacerých medzinárodných vedeckých a odborných organizácií. R. 1999 získal za monografiu Počítačové siete a ich aplikácie prémiu Literárneho fondu SR za rok 1998.

Zverejnené v marci 2017.

Kállay, Fedor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kallay-fedor