Kalaš, Ivan

Text hesla

Kalaš, Ivan, 8. 11. 1957 Bratislava — slovenský informatik, syn Václava Kalaša. Od 1981 pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, 1995 – 2013 vedúci Katedry základov a vyučovania informatiky; 2007 profesor. Prednášal na viacerých svetových univerzitách, napr. na Sorbone v Paríži, na univerzite v Londýne, Hongkongu, Bostone, Riu de Janeiro, Moskve a i. Venuje sa výskumu v oblasti vyučovania informatiky a informatizácii poznávacieho procesu a podieľa sa na vytváraní všeobecnovzdelávacieho predmetu informatika na základných a stredných školách. Spoluautor vzdelávacieho softvéru a programovacích prostredí pre žiakov všetkých vekových kategórií (napr. programov Comenius Logo, Cirkus šaša Tomáša, Vizuálne zlomky alebo Imagine Logo), ktoré sa používajú v mnohých krajinách sveta. Garant národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky, spoluriešiteľ viacerých zahraničných výskumných projektov, od 2008 člen medzinárodného poradného zboru spoločnosti Microsoft pre program Partners in Learning, od 2009 člen správnej rady UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní, od 2011 vedúci medzinárodného tímu expertov UNESCO, ktorý realizuje štúdiu Informačné a komunikačné technológie v základných školách (Information and Communication Technology in Primary Education, ICT). Spoluautor viacerých učebníc a knižných publikácií o detskom programovaní, monografie Comenius Logo: Tvorivá informatika (2 zväzky, 1998; vyšlo aj v angličtine a litovčine), autor analytickej štúdie UNESCO Recognizing the potential of ICT in early childhood education (2010; slovensky Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní, 2011), editor zborníkov viacerých slovenských a svetových konferencií.

Zverejnené v marci 2017.

Kalaš, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalas-ivan