Kaja

Text hesla

Kaja, aj Karak — konfederácia šiestich malých štátov jestvujúca 43 pred n. l. – 562 n. l. na dolnom toku rieky Naktonggang v juhových. časti dnešnej Kórejskej republiky (Južná Kórea) v oblasti medzi kráľovstvami Päkče a Silla. Podľa legendy z kroniky Samguk jusa (Odkazy Troch kráľovstiev) ju 43 pred n. l. založil Suro, ktorého poslali nebesá na zem s piatimi bratmi vo vajci, postupne ju však ovládol štát Silla. Podľa nálezísk v okolí dnešného mesta Kimhe bola v Kaji rozvinutá výroba keramiky a kovových predmetov, ktoré sa pravdepodobne vyvážali do Číny a Japonska. Podľa kórejských prameňov sa niektorí obyvatelia z Kaje usadili v Japonsku a založili tradíciu keramických dielní v oblasti Jamato. Japonská kronika Nihon šoki a neskoršia japonská historiografia však označovali Kaju za svoju kolóniu v bližšie nelokalizovanej oblasti na Kórejskom polostrove označovanej japonsky Mimana a kórejsky Imna, čo však kórejskí historici odmietajú. Od názvu Kaja sa odvodzuje pomenovanie tradičného kórejského hudobného nástroja kajagum (t. j. citara z Kaje).

Zverejnené v marci 2017.

Kaja [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaja