Kahan, William Morton

Popis ilustrácie

William Morton Kahan

Text hesla

Kahan [kehen], William Morton (Velvel), 5. 6. 1933 Toronto — kanadský matematik a informatik. R. 1960 – 68 pôsobil na univerzite v Toronte, od 1968 profesor na Kalifornskej univerzite v Berkeley (Kalifornia). Zaoberá sa numerickou analýzou, zdokonaľovaním aritmetických výpočtov s pohyblivou rádovou čiarkou (anglicky floating-point computations) a od 1985 tvorbou štandardu IEEE 754, ktorý definuje spôsob vykonávania týchto operácií prostredníctvom počítača. Autor sčítavacieho algoritmu (nazvaný podľa neho), ktorý minimalizuje chyby vznikajúce pri sčítaní reálnych čísel uložených v počítači vo formáte s pohyblivou rádovou čiarkou. Autor vyše 40 vedeckých prác uverejnených v rôznych odborných časopisoch, spoluautor viacerých kníh, napr. Výpočty s riedkymi maticami (Sparse Matrix Computations, 1976), Numerická analýza (Numerical Analysis, 1991) a Aplikované paralelné výpočty (Applied Parallel Computing, 2006). Člen niekoľkých odborných združení a organizácií, napr. od 1994 spoločnosti ACM, od 2003 Americkej akadémie umení a vied a od 2005 Americkej národnej akadémie inžinierov. Nositeľ viacerých významných ocenení, napr. Turingovej ceny udeľovanej spoločnosťou ACM (1989) a ceny Emanuela R. Piora (2000) udeľovanej združením IEEE, ako aj označenia ACM Fellows (1994) udeľovaného spoločnosťou ACM svojim najvýznamnejším členom.

Zverejnené v marci 2017.

Kahan, William Morton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kahan-william-morton