jozefínske dištrikty

Text hesla

jozefínske dištrikty — územné verejnosprávne jednotky, ktoré vznikli 1785 v habsburskej monarchii územnou reorganizáciou nariadenou cisárom Jozefom II. s cieľom zefektívniť štátnu správu, zreformovať šľachtickú samosprávu a zabezpečiť absolutistickú a centralistickú formu vlády. Uhorsko, Chorvátsko a Slavónsko boli rozdelené na 10 častí (dištriktov), do každej patrilo 4 – 5 stolíc. Na čele dištriktov boli panovníkom vymenúvaní komisári, im podliehajúce stolice spravovali panovníkom dosadení podžupani. Na území dnešného Slovenska boli zriadené tri dištrikty: Nitriansky (bývalá Prešporská, Nitrianska, Trenčianska a Tekovská stolica; komisár J. Ürméni), Banskobystrický (bývalá Turčiansko-zvolenská, Hontianska, Gemerská a Liptovsko-oravská stolica; komisár Ladislav Prónai) a Košický (bývalá Spišská, Šarišská, Abovsko-turnianska a Zemplínska stolica; komisár František Sentiváni). Reforma narazila na odpor a Jozef II. ju tesne pred smrťou odvolal (nariadenie z 28. 1. 1790). Dištrikty zanikli k 1. 5. 1790 a v priebehu 1790 sa územnosprávne členenie vrátilo k stavu pred 1785.

Zverejnené v novembri 2013.

Jozefínske dištrikty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jozefinske-distrikty