Johnsonov kód

Text hesla

Johnsonov kód [džon-] — inform. spôsob zobrazenia čísel desiatkovej sústavy v počítači pomocou piatich dvojkových číslic (piatich bitov) charakteristický tým, že akékoľvek dve za sebou nasledujúce kódové slová sa líšia v jedinom ráde. Johnsonov kód patrí do kategórie reťazových kódov, t. j. kódové slovo možno vytvoriť z predchádzajúceho slova posunom bitov vľavo alebo vpravo a vhodným nastavením krajného (pravého alebo ľavého) bitu. Číslice desiatkovej sústavy a ich ekvivalenty v Johnsonovom kóde sú uvedené v tabuľke. Nazvaný podľa autora R. B. Johnsona.

Číslice desiatkovej sústavy v Johnsonovom kóde
číslica a b c d e
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 1
3 0 0 1 1 1
4 0 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 0
7 1 1 1 0 0
8 1 1 0 0 0
9 1 0 0 0 0

Zverejnené v novembri 2013.

Johnsonov kód [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/johnsonov-kod